Turvallisuusriskienhallinta ja sertifiointi

Turvallisuus- ja riskienhallintajärjestelmät ovat prosesseja, menetelmiä ja työkaluja, joilla pyritään tunnistamaan, arvioimaan, minimoimaan ja hallitsemaan erilaisia riskejä ja uhkia organisaatioissa. Nämä järjestelmät auttavat suojaamaan organisaation henkilöstöä, omaisuutta, tietoja ja mainetta sekä varmistamaan jatkuvuuden ja tehokkaan toiminnan.